Ερωτήσεις για τους υποψηφίους βουλευτές μας…

Οι παρακάτω ερωτήσεις καλύπτουν μερικά ζητήματα για τα οποία θα ήθελα να ξέρω τις απόψεις των υποψηφίων μας βουλευτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:

Η «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» που υπέγραψε τον Μάιο 2010 ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους εξής όρους:

  • Η Ελλάδα παραιτείται «αμετάκλητα και άνευ όρων» από όλες τις ενστάσεις εθνικής κυριαρχίας και από κάθε άλλη ένσταση ασυλίας απέναντι στους δανειστές της. Το κείμενο του άρθρου 14 παρ. 5 της Σύμβασης, που περιέχει αυτόν τον όρο, ορίζει, επί λέξει, τα εξής: «Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».
  • Η Ελλάδα δε μπορεί πλέον να ζητήσει δανειακή βοήθεια από άλλη δύναμη εκτός των δανειστών της, σύμφωνα με το άρθρο 4 που προβλέπει την ολοκληρωτική δέσμευση της δημόσιας περιουσίας της.
  • Η Ελλάδα δε μπορεί να προβάλλει αξιώσεις από τους δανειστές της ώστε να συμψηφιστούν τα χρέη της με χρέη των δανειστών της προς την ίδια, όπως για παράδειγμα το κατοχικό δάνειο που έλαβε η Γερμανία από την Ελλάδα κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Οι δανειστές μπορούν να συμφωνήσουν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους (δηλαδή τις δανειακές μας υποχρεώσεις) σε τρίτο (οργανισμό ή τρίτη χώρα), χωρίς τη συγκατάθεση μας.

Αντίστοιχοι όροι περιέχονται και στην πρόσφατη (Μάρτιος 2012) δανειακή σύμβαση που ψηφίστηκε στη βουλή με 213 υπέρ.

Συμφωνείτε με την ύπαρξη των ως άνω όρων;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

Θεωρείτε ότι αν η δανειακή σύμβαση επαναδιατυπωνόνταν με άλλους όρους θα μπορούσε η Ελλάδα να ξεφύγει από το καθεστώς χρεοκοπίας; Τι τροποποιήσεις θα προτείνατε;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινήσει διαδικασίες χαρακτηρισμού του χρέους της (συνόλου ή μέρους) ως επαχθούς;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει οικονομική πολιτική με σκοπό την έξοδο της από την κρίση παραμένοντας στην ζώνη του ευρώ; Υπάρχουν κάποια παραδείγματα άλλων χωρών που το πέτυχαν αυτό χωρίς να έχουν εθνικό νόμισμα; Υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών που ξέφυγαν από την κρίση χρησιμοποιώντας εθνικό νόμισμα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:

Γνωρίζετε παραδείγματα άλλων χωρών που κατάφεραν μέσα από τις διαδικασίες δανειοδότησης από το ΔΝΤ να ξεφύγουν από την κρίση χρέους που αντιμετώπιζαν; Αν ναι, σε τι κατάσταση είναι αυτές οι χώρες σήμερα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:

Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει την πληρωμή των πολεμικών αποζημιώσεων και τη διαγραφή του κατοχικού δανείου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7:

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA) αποφάσισε ομόφωνα[1] ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους (PSI), λόγω της ενεργοποίησης των ρητρών συλλογικής δράσης (CADs), σημειώθηκε «Πιστωτικό γεγονός». Νωρίτερα, ο οίκος Fitch, προχώρησε στην υποβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας» (restricted default) ενώ παράλληλα στη χαμηλότερη βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας («C») κατάταξε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s την Ελλάδα, αφού το PSI είναι «υποχρεωτική ανταλλαγή» και γι’ αυτό αποτελεί «χρεοκοπία», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΜΔΥΔΑΣ[2] η Τράπεζα της Ελλάδας, παραμονές του κουρέματος προέβη σε αγορές ομολόγων χρησιμοποιώντας τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ με αποτέλεσμα τα αποθεματικά του ταμείου να ανέρχονται σε  πολύ λιγότερο από 1 δις €, από τα 3,3 που είχε πριν το PSI. Εξάλλου υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η χώρα δεν ωφελήθηκε συνολικά από το PSI.

Μετά από τα παραπάνω, συμφωνείτε με τις δηλώσεις πολιτικών (κυβέρνησης και αντιπολίτευσης) ότι το PSI ήταν θετικό για την Ελλάδα;

Έχετε κάποια στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό σας;

Αν όχι, πιστεύετε ότι πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους συνέβαλλαν σε αυτό;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8:

Τελευταία γίνονται συζητήσεις και λαμβάνονται αποφάσεις για τη σύσταση Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (Ε.Ο.Ζ.) στην Ήπειρο[3]. Αντίστοιχες ζώνες γίνονται στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, στην Πελοπόννησο και το νότιο Αιγαίο.

Σε συνδυασμό με το δικαίωμα επιφανείας που πλέον έχει ψηφιστεί (κεφ. Γ του Ν. 3986/2011), έχουμε καμιά ενημέρωση με ποιες προυποθέσεις και κριτήρια θα εφαρμοστεί το μοντέλο αυτό (Ε.Ο.Ζ. και δικαίωμα επιφανείας) στην Ήπειρο;

Έχουμε κάποιο παράδειγμα από άλλες ΕΟΖ σε άλλες περιοχές (πιθανόν σε άλλα κράτη) για να έχουμε μια άποψη του τρόπου εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του μοντέλου αυτού;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9:

Σύμφωνα με την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της βουλής, η ζημιά του ελληνικού δημοσίου από το «σκάνδαλο Siemens» ανήλθε σε 2 δισ. Ευρώ. Παρόλα αυτά, πρόσφατα η βουλή ψήφισε την ρύθμιση για τη Siemens, σύμφωνα με την οποία μάθαμε ότι η αποζημίωση προς το ελληνικό δημόσιο θα είναι μόνο 170 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 80 αφαιρούνται επειδή της τα χρωστάει η Ελλάδα (χωρίς να λέει γιατί) και τα υπόλοιπα 90 εκ. ευρώ θα είναι χρηματοδότηση ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Επίσης, η Ελλάδα παραιτείται οριστικά και αμετάκλητα από όποια μελλοντική διεκδίκηση και αν κάποιος άλλος κινηθεί δικαστικά κατά της Siemens τότε η Ελλάδα θα είναι συνήγορος υπεράσπισης της Siemens! Αν το δικαστήριο επιδικάσει πρόστιμο στη Siemens, αυτό θα το πληρώσει η Ελλάδα.

Θεωρείτε ότι ο συμβιβασμός αυτός ήταν θετικός για την Ελλάδα; Αν όχι, σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί η Ελλάδα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 10:

Σας παραθέτω τα εξής πραγματικά περιστατικά:

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συγκαλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς από  την 6η Νοεμβρίου 2011, δηλαδή πριν παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση (πράξη η οποία έγινε την 9η Νοεμβρίου 2011), κατά παράβαση των άρθρων 37 και 38  του Συντάγματος.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε υπόψη για το διορισμό του κυρίου Παπαδήμου τη συμφωνία των κομμάτων που διαθέτουν στη βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών,

Τα άρθρα 38 και 37 του Συντάγματος προβλέπουν είτε διορισμό ως πρωθυπουργού του αρχηγού του κόμματος με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία είτε ελλείψει αυτού την ανάθεση διερευνητικής εντολής για σχηματισμό κυβέρνησης στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία. Αν δεν διαπιστωθεί η δυνατότητα αυτή, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή κατά σειρά στους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων ανάλογα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη. Κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για 3 ημέρες! Μόνο αν δεν τελεσφορήσουν οι διερευνητικές εντολές έχει το δικαίωμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς  για σχηματισμό κυβέρνησης με μόνο σκοπό όμως τότε τη διενέργεια εκλογών.

Μετά τα παραπάνω έχετε κάποια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο διορισμός της κυβέρνησης Παπαδήμου έγινε σύμφωνα με το Σύνταγμα;

Αν όχι, τι θα έπρεπε να πράξει η βουλή για να αποκαταστήσει την αντισυνταγματικότητα αυτή;

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s